Over Beddenspecialist.nl

van Veldhuizen Kootwijkerbroek

Ga naar een overzicht van alle

Beddenspecialist Winkels

De winkelformule Beddenspecialist.nl, met 26 winkels door heel Nederland, bestaat dit jaar 43 jaar. De formule begon in april 1979 als één van de eerste formules voor individuele beddenspeciaalzaken onder de naam Slaapgilde en sinds 2012 heet de formule Beddenspecialist.nl. De aanpak staat in het teken van mensen bewust maken van het belang van een goede nachtrust. Dit onder de noemer ‘Kies bewust voor je nachtrust’.

We bieden de consument een wereldwijd unieke service. Een onafhankelijke slaaptest, SlaapID,  die thuis in je eigen bed inzicht geeft in de wijze waarop je slaapt. Deze informatie over je slaaphoudingen, slaapbewegingen en slaaptemperatuur leiden tot advies voor welke bed het beste bij jouw slaapgedrag en lichaam past. Een beweging die contra is aan de  huidige trend van verkopen van 1 type matras welke voor iedereen geschikt zou moeten zijn. Dat is onmogelijk en uiteindelijk ook niet goed voor een consument.

Via o.a. online informatiecampagnes kunnen consumenten zich aanmelden voor onze slaaptest. Opvallend is dat de aanvragen grotendeels vroeg in de morgen binnenkomen net nadat mensen wakker worden.  De fysieke gevolgen van een slechte nachtrust hebben zij dan net ervaren en dan is de tijd rijp om er iets aan te gaan doen.

Inmiddels hebben tienduizenden mensen de slaaptest gedaan wat tot een zeer interessante database heeft geleid over hoe Nederland slaapt. De resultaten hiervan worden gebruikt om het advies  te verbeteren. Maar liefst 92% van de consumenten die de slaaptest hebben gedaan, geven aan nieuwe inzichten te hebben gekregen in hun slaapgedrag. Dit geeft al aan wat de waarde van de gegevens is. Zowel voor de consument als voor Beddenspecialist.nl.

Alle medewerkers zijn getraind door een bij Slaapfysio  aangesloten slaapfysiotherapeut. Het doel van ieder advies is een slaapoplossing op maat. Voor een optimale nachtrust en om fysieke klachten te voorkomen, verzachten of te verhelpen. Ook honderden fysiotherapietherapeuten maken gebruik van de diensten van de winkels van Beddenspecialist.nl om inzicht te krijgen of nek-, schouder- en rugklachten voortkomen uit de slaapsituatie.

Beddenspecialist.nl werkt net als andere beddenspeciaalzaken met merken zoals Auping, Swissflex, LeDorm, SLP Collection en Beddelicious. Het grote verschil is dat wij een enorme kennisvoorsprong hebben over hoe de consument echt slaapt en daarbij de juiste producten van deze merken kunnen selecteren voor de betreffende klant. Het risico van een miskoop wordt daarbij enorm verkleint. Het merk Beddelicious is ontwikkeld aan de hand van alle slaapresultaten. Het betreffen producten welke volledige aan het slaapgedrag en het lichaam van de consument kunnen worden aangepast. Ook achteraf. Dit is ideaal indien de omstandigheden veranderen met bijvoorbeeld het lichaamsgewicht. Ook voor zwangere vrouwen is het ideaal. Gedurende de zwangerschap kan het bed zich aanpassen aan het steeds zwaarder wordende lichaam.

Beddenspecialist.nl is de grootste winkelformule in Nederland voor zelfstandige beddenspeciaalzaken.