Disclaimer

Hoewel bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Beddenspecialist.nl / Sleeptrade BV. of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beddenspecialist.nl / Sleeptrade BV.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Sleeptrade BV
De Wel 4a
3871 MV Hoevelaken
033-2530192
info@beddenspecialist.nl