CBW-Erkend, wel zo vertrouwd

Huisman Steenwijk

Beddenspecialist.nl is aangesloten bij CBW (Centrale Brancheorganisatie Wonen). Beddenspecialist.nl hanteert de algemene voorwaarden volgens CBW (regels over (aan)betalen, annulering, levertijd, levering, vervoer en garantie) plus onderstaande drie garanties:

Garanties

· Drie jaar productgarantie
CBW-erkende winkels bieden een extra goede productgarantie
· Aanbetalingsgarantie
Uw aanbetaling is gegarandeerd
· Onpartijdige klachtafhandeling
Mocht u een klacht hebben, dan is er de onafhankelijke Geschillencommissie Wonen

ARTIKEL 15 - Conformiteit en garantie volgens CBW
Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (= conformiteit). Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie, respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering. En hoe zit het met de datum van de klacht? En wat betekent een afwijking in kleur, etc.? 


ARTIKEL 17 - Aanbetalingsgarantie volgens CBW
Deze regeling gaat over de overeenkomst tussen de consument en deelnemer CBW (Beddenspecialist.nl) die een overeenkomst van koop of verkoop hebben gesloten. Onder deze regeling vallen niet overeenkomsten met zakelijke afnemers. Hoe zit het met schuldsanering of het uitspreken van een faillissement? Voor bijna alle producten (met uitzondering van enkele, apart benoemde producten) geldt een maximum aanbetalingpercentage van 25%. 

 

ARTIKEL 20 - Nakomingsgarantie volgens CBW
CBW staat tegenover de consument borg voor de nakoming van een door de Geschillencommissie gewezen bindend advies en een door de bemiddelingsdeskundige vastgelegde schikking, een en ander tenzij de deelnemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd en voor zover op de overeenkomst, die ten grondslag ligt aan het bindend advies of de schikkingsovereenkomst geen beroep op de aanbetalingsgarantie genoemd in artikel 17 gedaan kan worden. Bijvoorbeeld tot welk bedrag per bindend advies is de garantstelling? 

Bekijk hier de CBW-voorwaarden

Nog even op een rijtje. Daarom Beddenspecialist.nl

Beddenspecialist.nl gaat altijd nèt een stap verder om u het allerbeste advies en service te geven. Lees maar!

  • Als allereerste beddenspeciaalzaken gebruiken wij een onafhankelijk slaapgedragmeting (SlaapID) met een betrouwbaarheid van 98%. Gewoon thuis in uw eigen bed. Deze informatie verschaft inzicht in uw slaapgedrag (houding, beweging, klimaat en ritme)
  • De uitgebreide intake geeft volop ruimte voor uw persoonlijke kenmerken, wensen en behoeften
  • Wij voeren bij u thuis een grondige BedAnalyse uit, al dan niet in nauwe samenwerking met SlaapFysio 
  • Onze collectie bestaat uit een uitgebalanceerd aanbod van natuurlijke, ergonomische en altijd op maat instelbare producten van topmerken, waaronder Beddelicious, LeDorm, Swissflex, Auping en SLP Collection
  • Na gratis levering en montage mag u tevens gebruikmaken van onze omruilgarantie en instelgarantie